Nordic model

CAS banner

Et århundre til med den nordiske modellen? – Another century of the Nordic model?

(Samtalen vil bli oversatt til engelsk/the event will be in Norwegian with simultaneous translation into English.)

I de siste tiårene har den såkalte «nordiske modellen» blitt hyllet som en av de mest effektive og samtidig mest likhetspregete og sosialt rettferdige variantene av kapitalismen. Bygd på en universell velferdsstat, sterke fagforeninger, en politikk for full sysselsetting og vekst i reallønn, har denne modellen gjort det mulig for arbeidere å ta del i den samfunnsmessige rikdommen, samtidig som produksjonsmidlene fortsatt har vært i privat eie. Men denne modellen har kommet under press, først i dens tradisjonelle kjerneland Sverige fra de tidlige 1990-årene, og nå i stigende grad også i Norge. Modellen har hvilt på en sterk stilling for lønnstakere og fagforeninger. Spørsmålet er om modellen også vil være livskraftig i det 21. århundret i en verden med global omstrukturering, økonomiske tilbakeslag og oppkomsten av nye markeder.

 

Ingemar Lindberg, som har arbeidet i svensk LO, Jon Erik Dølvik, FAFO Oslo, og Asbjørn Wahl, For Velferdsstaten, vil diskutere dette og andre relevante spørsmål. Ordstyrer er Knut Kjeldstadli, som leder prosjektet Globalization and the Possibility of Transnational Actors. The Case of Trade Unions på Senter for grunnforskning.

 

Tidspunkt: 5. november 18.00 til 20.00.

 

Sted: Lokale på Universitetet Blindern, Auditorium 2  i  Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket), Moltke Moes vei 39, Oslo.

 

 

Over the last decades, the so-called Nordic model has been hailed as one of the most efficient and at the same time most equal and socially just arrangements in capitalism. Based on a universal welfare state, strong trade unions and policies of full employment and regular real wage increases, this model allowed workers to participate in societal wealth, while capital’s private ownership of the means of production was retained. Nevertheless, this model has come increasingly under pressure, first in its traditional heartland in Sweden from the early 1990s onwards, now also increasingly in Norway. The model has rested upon a strong position for wage earners and trade unions. In a world characterized by global restructuring, economic recession and the rise of emerging markets, will the Nordic model also be viable in the 21st century?

 

Ingemar Lindberg, formerly LO Sweden, Jan Erik Dølvik, Fafo Oslo, and Asbjørn Wahl, For Velferdsstaten, will discuss this and related issues. The panel will be introduced and chaired by Knut Kjeldstadli, the leader of the project Globalization and the Possibility of Transnational Actors: The Case of Trade Unions.

 

Time: 5 November, 18:00 to 20:00.

 

Venue: University at Blindern, Auditorium 2  i  Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket), Moltke Moes vei 39, Oslo.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s